Vybrané referencie

 • Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov
 • Zvyšovanie kvality poskytovania odborných služieb zamestnancom samospráv pracujúcich v sociálne vylúčených komunitách.
 • Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
 • Servis produkčných a kancelárskych zariadení zn. Xerox.
 • Nadácia Nádej pre vaše zdravie
 • Podpora skvalitnenia a profesionalizácie práce nadácie NpVZ.
 • Občianske združenie AFAN Association of Friends of Afganistan.
 • Výstavba gastroenterologického centra v Kábule.
  Nákup lekárskych prístrojov a náhradných dielov.
 • Obec Lozorno
 • Verejný vodovod predĺženie Karpatská ulica, Lozorno.
 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 • Publicita a informovanie pre projekt „Edukácia zdravotníckych pracovníkov o využívaní relevantných informácií v oblasti farmakoterapie pre racionálnu liečbu pacientov“.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Návrh na zavedenie ITIL procesov rozvoja a prevádzky IT služieb.