Poradenstvo v oblasti stavebníctva

  • zastupovanie stavebníka v procese výstavby
  • zabezpečenie činností pri príprave, realizácii stavebnej činnosti v schvaľovacom procese
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a podanie žiadostí o územné, stavebné alebo kolaudačné konanie
  • zabezpečovanie potrebných dokladov a dokumentov k majetkoprávnym prevodom
  • zabezpečenie zmlúv v súvislosti so stavebným konaním
  • zabezpečenie zmlúv v súvislosti s katastrálnym konaním