Pre obstarávateľov

Nechajte starosti s verejným obstarávaním na nás a ušetrite si čas a námahu

Viete čo potrebujete ale neviete ako to obstarať?
Obráťte sa na nás.
Vďaka našim bohatým skúsenostiam dohliadneme na to aby Vaše obstarávanie bolo na 100% v súlade s platnou legislatívou.

 • Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží

 • Analýza predmetu obstarávania a návrh najvhodnejšieho postupu v súlade s platnými právnymi predpismi

 • Zabezpečenie komplexných služieb v procese verejného obstarávania v zmysle platných právnych predpisov

 • Vypracovanie súťažných podkladov

 • Vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

 • Vysvetlenie k dokumentácii verejného obstarávania

 • Spracovanie dokumentácie verejného obstarávania

 • Zabezpečenie komplexných služieb pri verejnej obchodnej súťaži v zmysle platných právnych predpisov

 • Zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko

Oslovte nás a nechajte starosti s verejným obstarávaním na nás.

Kontakt

4D studio, s.r.o.

Napíšte nám

  4dstudio

  Spoločne s nami sa verejného obstarávania nemusíte obávať.