Pre súťažiacich

Veríme, že keď sa spoja správni ľudia, nové obchodné príležitosti prichádzajú a biznis rastie.

Chcete sa uchádzať o nové obchodné príležitosti vo verejnom sektore ale neviete ako sa zapojiť do verejného obstarávania?
Obráťte sa na nás.
Dohliadneme na to aby Vaša ponuka bola 100% v poriadku po formálnej ako aj obsahovej stránke.
S nami Vám nehrozí, že budete vylúčený zo súťaže pre nesplnenie podmienok verejného obstarávania.

monitoring

Sledovanie zverejnených oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v oblasti pôsobenia klienta

kontrola

Poradenstvo pri zostavovaní ponuky, kontrola úplnosti ponuky z hľadiska obsahovej aj formálnej

namietka

Poradenstvo pri podávaní žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu alebo námietky

Oslovte nás a nechajte starosti s verejným obstarávaním na nás.

Kontakt

4D studio, s.r.o.

Napíšte nám

    4dstudio

    Spoločne s nami sa verejného obstarávania nemusíte obávať.